Flytt & logistik | Ideas

Flytt & logistik

Flytt & logistik

Logistiken kring en flytt är omfattande. För att omlokaliseringen eller nyetableringen ska gå så smidigt som möjligt är planering a och o. Vi tar fram en tydlig, och inte minst kostnadseffektiv, tidsplan för själva flytten. Genom en metodisk omställning kan din verksamhet fokusera på det dagliga arbetet utan långa och kostsamma uppehåll. Ideas säkerställer att flytten fungerar som den ska och att var sak hamnar på rätt plats.